Revision 124277 of Firefox 2 per a desenvolupadors

 • Revision slug: Firefox_2_per_a_desenvolupadors
 • Revision title: Firefox 2 per a desenvolupadors
 • Revision id: 124277
 • Created:
 • Creator: Toniher
 • Is current revision? No
 • Comment /* Experiència d'usuari */

Revision Content

Noves característiques de desenvolupament en el Firefox 2

El Firefox 2 introdueix un gran nombre de noves funcionalitats i possibilitats. Aquest article us proporciona tot un seguit d'articles que cobreixen aquestes noves característiques.

Per a desenvolupadors de llocs web i d'aplicacions

Microsumaris (en anglès)
Els microsumaris són breus compilacions del contingut més important de certes pàgines web que s'actualitzen regularment. Els desenvolupadors del lloc web o de terceres aplicacions poden proporcionar-los. Els usuaris poden llavors triar mostrar microsumaris en comptes de títols estàtics en afegir les pàgines a les adreces d'interès juntament amb microsumaris.
Creació d'un microsumari
Un programa d'aprenentatge per a la creació d'un generador de microsumaris.
Creació de connectors MozSearch
El Firefox 2 implementa MozSearch, un format de connector de cerca basat en OpenSearch.
Implementació de suggeriments en els connectors de cerca
Com fer que el vostre connector MozSearch pugui incorporar suggeriments de cerca, que apareixen en forma de desplegable quan teclegeu en la barra de cerca.
{{mediawiki.interwiki('en', 'New_in_JavaScript_1.7', 'Novetats en JavaScript 1.7')}} (en anglès)
El Firefox 2 pot utilitzar JavaScript 1.7, que inclou noves característiques com ara let, assignació destructurada, generadors i iteradors, i comprensions de matrius.
Sessions i emmagatzemament persistent visual (WHATWG) des del client (en anglès)

XXX maybe find some more attractive description

Es permet a les aplicacions web emmagatzemar dades estructurades des del client.
{{mediawiki.interwiki('en', 'SVG_in_Firefox', 'SVG en el Firefox')}} (en anglès)
El Firefox 2 millora l'ús dels «gràfics vectorials escalables» (SVG), implementant-s'hi l'element <textPath> com també altres atributs que no ho estaven anteriorment.

Per a desenvolupadors de XUL i extensions

API de restauració de sessions

  Contributing items to be saved and restored across sessions in Firefox. 

API d'accés al contingut del canal

  This API is still being revised; documentation is forthcoming once it's settled down. 

Ús de SAX

  Event-based XML parser API. 

Addició de motors de cerca a les pàgines web

  JavaScript code can instruct Firefox to install a new search engine plugin, which can be written using either OpenSearch or Sherlock format. 

Addició de proveïdors de dades de protecció davant la pesca electrònica

  It's possible to enhance Firefox's phishing protection by adding additional data providers for the safe browsing system. 

Emmagatzemament

  Firefox 2 introduces mozStorage, an sqlite based database architecture. 

Bones pràctiques per a les versions de les extensions

  How to use version numbers to deal with all the different prerelease versions of Firefox 2. 

Noves característiques per als usuaris finals

Experiència d'usuari

 • Verificació ortogràfica en línia de les àrees de text. Us permet escriure amb plena confiança en els formularis web.
 • Microsumaris. Proporcionen una forma de crear adreces d'interès que mostren informació extreta del mateix lloc al qual es refereixen, podent-se així actualitzar automàticament. Molt útil per a seguir la borsa, les subhastes, els esports, etc.
 • S'ha millorat la interfície d'usuari del gestor d'extensions.
 • El gestor dels motors de cerca us permet ordenar i suprimir els motors de cerca que es mostren a la barra de cerca.
 • Millora en la navegació per pestanyes. S'inclou un botó de tancament en cada pestanya, es fan canvis en com el Firefox decideix quina pestanya es porta davant quan en tanqueu una, i se'n simplifiquen les preferències.
 • Detecció automàtica dels motors de cerca. Es permet que les pàgines web dels motors cerca ofereixin instaŀlar connectors propis a la barra de cerca.
 • Suggeriments de cerca. Es permet als motors de cerca oferir suggeriments de termes de cerca a partir del que hàgiu pogut anar escrivint a la barra cerca.

Seguretat i privadesa

 • Pesca electrònica. S'avisa als usuaris quan el lloc web que estiguin visitant pugui ser una falsificació.
{{ wiki.languages( { "en": "en/Firefox_2_for_developers", "fr": "fr/Firefox_2_pour_les_d\u00e9veloppeurs", "it": "it/Firefox_2_per_Sviluppatori", "ja": "ja/Firefox_2_for_developers", "pt": "pt/Firefox_2_para_desenvolvedores", "pl": "pl/Firefox_2_dla_programist\u00f3w" } ) }}

Revision Source

<h2 name="Noves_caracter.C3.ADstiques_de_desenvolupament_en_el_Firefox_2">Noves característiques de desenvolupament en el Firefox 2</h2>
<p>El Firefox 2 introdueix un gran nombre de noves funcionalitats i possibilitats. Aquest article us proporciona tot un seguit d'articles que cobreixen aquestes noves característiques.
</p>
<h3 name="Per_a_desenvolupadors_de_llocs_web_i_d.27aplicacions">Per a desenvolupadors de llocs web i d'aplicacions</h3>
<dl><dt> <a class="external" href="http://wiki.mozilla.org/Microsummaries">Microsumaris</a> (en anglès)
</dt><dd> Els microsumaris són breus compilacions del contingut més important de certes pàgines web que s'actualitzen regularment. Els desenvolupadors del lloc web o de terceres aplicacions poden proporcionar-los. Els usuaris poden llavors triar mostrar microsumaris en comptes de títols estàtics en afegir les pàgines a les adreces d'interès juntament amb microsumaris.
</dd></dl>
<dl><dt> <a href="ca/Creaci%c3%b3_d'un_microsumari">Creació d'un microsumari</a>
</dt><dd> Un programa d'aprenentatge per a la creació d'un generador de microsumaris.
</dd></dl>
<dl><dt> <a href="ca/Creaci%c3%b3_de_connectors_MozSearch">Creació de connectors MozSearch</a>
</dt><dd> El Firefox 2 implementa MozSearch, un format de connector de cerca basat en OpenSearch.
</dd></dl>
<dl><dt> <a href="ca/Implementaci%c3%b3_de_suggeriments_en_els_connectors_de_cerca">Implementació de suggeriments en els connectors de cerca</a>
</dt><dd> Com fer que el vostre connector MozSearch pugui incorporar suggeriments de cerca, que apareixen en forma de desplegable quan teclegeu en la barra de cerca.
</dd></dl>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'New_in_JavaScript_1.7', 'Novetats en JavaScript 1.7')}} (en anglès)
</dt><dd> El Firefox 2 pot utilitzar JavaScript 1.7, que inclou noves característiques com ara <code>let</code>, assignació destructurada, generadors i iteradors, i comprensions de matrius.
</dd></dl>
<dl><dt> <a class="external" href="http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/#scs-client-side">Sessions i emmagatzemament persistent visual (WHATWG) des del client</a> (en anglès)
</dt></dl>
<p><span class="comment">XXX maybe find some more attractive description</span>
</p>
<dl><dd> Es permet a les aplicacions web emmagatzemar dades estructurades des del client.
</dd></dl>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'SVG_in_Firefox', 'SVG en el Firefox')}} (en anglès)
</dt><dd> El Firefox 2 millora l'ús dels «gràfics vectorials escalables» (SVG), implementant-s'hi l'element <code>&lt;textPath&gt;</code> com també altres atributs que no ho estaven anteriorment.
</dd></dl>
<h2 name="Per_a_desenvolupadors_de_XUL_i_extensions"> Per a desenvolupadors de XUL i extensions </h2>
<p>API de restauració de sessions
</p>
<pre class="eval">  Contributing items to be saved and restored across sessions in Firefox. 
</pre>
<p>API d'accés al contingut del canal
</p>
<pre class="eval">  This API is still being revised; documentation is forthcoming once it's settled down. 
</pre>
<p>Ús de SAX
</p>
<pre class="eval">  Event-based XML parser API. 
</pre>
<p>Addició de motors de cerca a les pàgines web
</p>
<pre class="eval">  JavaScript code can instruct Firefox to install a new search engine plugin, which can be written using either OpenSearch or Sherlock format. 
</pre>
<p>Addició de proveïdors de dades de protecció davant la pesca electrònica
</p>
<pre class="eval">  It's possible to enhance Firefox's phishing protection by adding additional data providers for the safe browsing system. 
</pre>
<p>Emmagatzemament
</p>
<pre class="eval">  Firefox 2 introduces mozStorage, an sqlite based database architecture. 
</pre>
<p>Bones pràctiques per a les versions de les extensions
</p>
<pre class="eval">  How to use version numbers to deal with all the different prerelease versions of Firefox 2. 
</pre>
<h2 name="Noves_caracter.C3.ADstiques_per_als_usuaris_finals">Noves característiques per als usuaris finals</h2>
<h3 name="Experi.C3.A8ncia_d.27usuari">Experiència d'usuari</h3>
<ul><li> <b>Verificació ortogràfica en línia de les àrees de text</b>. Us permet escriure amb plena confiança en els formularis web. 
</li><li> <b>Microsumaris</b>. Proporcionen una forma de crear adreces d'interès que mostren informació extreta del mateix lloc al qual es refereixen, podent-se així actualitzar automàticament. Molt útil per a seguir la borsa, les subhastes, els esports, etc.
</li><li> S'ha millorat la <b>interfície d'usuari del gestor d'extensions</b>.
</li><li> El <b>gestor dels motors de cerca</b> us permet ordenar i suprimir els motors de cerca que es mostren a la barra de cerca.
</li><li> <b>Millora en la navegació per pestanyes</b>. S'inclou un botó de tancament en cada pestanya, es fan canvis en com el Firefox decideix quina pestanya es porta davant quan en tanqueu una, i se'n simplifiquen les preferències.
</li><li> <b>Detecció automàtica dels motors de cerca</b>. Es permet que les pàgines web dels motors cerca ofereixin instaŀlar connectors propis a la barra de cerca.
</li><li> <b>Suggeriments de cerca</b>. Es permet als motors de cerca oferir suggeriments de termes de cerca a partir del que hàgiu pogut anar escrivint a la barra cerca.
</li></ul>
<h3 name="Seguretat_i_privadesa">Seguretat i privadesa</h3>
<ul><li> <b>Pesca electrònica</b>. S'avisa als usuaris quan el lloc web que estiguin visitant pugui ser una falsificació.
</li></ul>
{{ wiki.languages( { "en": "en/Firefox_2_for_developers", "fr": "fr/Firefox_2_pour_les_d\u00e9veloppeurs", "it": "it/Firefox_2_per_Sviluppatori", "ja": "ja/Firefox_2_for_developers", "pt": "pt/Firefox_2_para_desenvolvedores", "pl": "pl/Firefox_2_dla_programist\u00f3w" } ) }}
Revert to this revision