mozilla

Revision 124270 of Firefox 2 per a desenvolupadors

  • Revision slug: Firefox_2_per_a_desenvolupadors
  • Revision title: Firefox 2 per a desenvolupadors
  • Revision id: 124270
  • Created:
  • Creator: Toniher
  • Is current revision? No
  • Comment /* Per a desenvolupadors de llocs web i d'aplicacions */

Revision Content

Noves característiques de desenvolupament en el Firefox 2

El Firefox 2 introdueix un gran nombre de noves funcionalitats i possibilitats. Aquest article us proporciona tot un seguit d'articles que cobreixen aquestes noves característiques.

Per a desenvolupadors de llocs web i d'aplicacions

Microsumaris (en anglès)
Els microsumaris són breus compilacions del contingut més important de certes pàgines web que s'actualitzen regularment. Els desenvolupadors del lloc web o de terceres aplicacions poden proporcionar-los. Els usuaris poden llavors triar mostrar microsumaris en comptes de títols estàtics en afegir les pàgines a les adreces d'interès juntament amb microsumaris.
Creació d'un microsumari
Un programa d'aprenentatge per a la creació d'un generador de microsumaris.
Creació de connectors MozSearch
El Firefox 2 implementa MozSearch, un format de connector de cerca basat en OpenSearch.
Implementació de suggeriments en els connectors de cerca
Com fer que el vostre connector MozSearch pugui incorporar suggeriments de cerca, que apareixen en forma de desplegable quan teclegeu en la barra de cerca.
{{mediawiki.interwiki('en', 'New_in_JavaScript_1.7', 'Novetats en JavaScript 1.7')}} (en anglès)
El Firefox 2 pot utilitzar JavaScript 1.7, que inclou noves característiques com ara let, assignació destructurada, generadors i iteradors, i comprensions de matrius.
Sessions i emmagatzemament persistent visual (WHATWG) des del client (en anglès)

XXX maybe find some more attractive description

Es permet a les aplicacions web emmagatzemar dades estructurades des del client.
{{mediawiki.interwiki('en', 'SVG_in_Firefox', 'SVG en el Firefox')}} (en anglès)
El Firefox 2 millora l'ús dels «gràfics vectorials escalables» (SVG), implementant-s'hi l'element <textPath> com també altres atributs que no ho estaven anteriorment.
{{ wiki.languages( { "en": "en/Firefox_2_for_developers", "fr": "fr/Firefox_2_pour_les_d\u00e9veloppeurs", "it": "it/Firefox_2_per_Sviluppatori", "ja": "ja/Firefox_2_for_developers", "pt": "pt/Firefox_2_para_desenvolvedores", "pl": "pl/Firefox_2_dla_programist\u00f3w" } ) }}

Revision Source

<h2 name="Noves_caracter.C3.ADstiques_de_desenvolupament_en_el_Firefox_2">Noves característiques de desenvolupament en el Firefox 2</h2>
<p>El Firefox 2 introdueix un gran nombre de noves funcionalitats i possibilitats. Aquest article us proporciona tot un seguit d'articles que cobreixen aquestes noves característiques.
</p>
<h3 name="Per_a_desenvolupadors_de_llocs_web_i_d.27aplicacions">Per a desenvolupadors de llocs web i d'aplicacions</h3>
<dl><dt> <a class="external" href="http://wiki.mozilla.org/Microsummaries">Microsumaris</a> (en anglès)
</dt><dd> Els microsumaris són breus compilacions del contingut més important de certes pàgines web que s'actualitzen regularment. Els desenvolupadors del lloc web o de terceres aplicacions poden proporcionar-los. Els usuaris poden llavors triar mostrar microsumaris en comptes de títols estàtics en afegir les pàgines a les adreces d'interès juntament amb microsumaris.
</dd></dl>
<dl><dt> <a href="ca/Creaci%c3%b3_d'un_microsumari">Creació d'un microsumari</a>
</dt><dd> Un programa d'aprenentatge per a la creació d'un generador de microsumaris.
</dd></dl>
<dl><dt> <a href="ca/Creaci%c3%b3_de_connectors_MozSearch">Creació de connectors MozSearch</a>
</dt><dd> El Firefox 2 implementa MozSearch, un format de connector de cerca basat en OpenSearch.
</dd></dl>
<dl><dt> <a href="ca/Implementaci%c3%b3_de_suggeriments_en_els_connectors_de_cerca">Implementació de suggeriments en els connectors de cerca</a>
</dt><dd> Com fer que el vostre connector MozSearch pugui incorporar suggeriments de cerca, que apareixen en forma de desplegable quan teclegeu en la barra de cerca.
</dd></dl>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'New_in_JavaScript_1.7', 'Novetats en JavaScript 1.7')}} (en anglès)
</dt><dd> El Firefox 2 pot utilitzar JavaScript 1.7, que inclou noves característiques com ara <code>let</code>, assignació destructurada, generadors i iteradors, i comprensions de matrius.
</dd></dl>
<dl><dt> <a class="external" href="http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/#scs-client-side">Sessions i emmagatzemament persistent visual (WHATWG) des del client</a> (en anglès)
</dt></dl>
<p><span class="comment">XXX maybe find some more attractive description</span>
</p>
<dl><dd> Es permet a les aplicacions web emmagatzemar dades estructurades des del client.
</dd></dl>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'SVG_in_Firefox', 'SVG en el Firefox')}} (en anglès)
</dt><dd> El Firefox 2 millora l'ús dels «gràfics vectorials escalables» (SVG), implementant-s'hi l'element <code>&lt;textPath&gt;</code> com també altres atributs que no ho estaven anteriorment.
</dd></dl>
{{ wiki.languages( { "en": "en/Firefox_2_for_developers", "fr": "fr/Firefox_2_pour_les_d\u00e9veloppeurs", "it": "it/Firefox_2_per_Sviluppatori", "ja": "ja/Firefox_2_for_developers", "pt": "pt/Firefox_2_para_desenvolvedores", "pl": "pl/Firefox_2_dla_programist\u00f3w" } ) }}
Revert to this revision