mozilla

Compare Revisions

Estàndards web

Change Revisions

Revision 286478:

Revision 286478 by Toniher on

Revision 212973:

Revision 212973 by Toniher on

Title:
Estàndards web
Estàndards web
Slug:
Estàndards_web
Estàndards_web
Tags:
Estàndards_web
Content:

Revision 286478
Revision 212973
t7    <div>t
8      Els <b>estàndards web</b> estan dissenyats amb la idea de p
>oder oferir el major nombre beneficis al major nombre d'usuaris,  
>i al mateix temps, garantir la major viabilitat possible per als  
>documents que es publiquen a la Web. Acostumar-se a utilitzar aqu 
>ests estàndards, simplifica i redueix els costs de producció, i a 
>l mateix temps, es proporciona llocs que són accessibles a més ge 
>nt i també més tipus de dispositius d'Internet. Aquells llocs que 
> segueixen aquestes indicacions, continuaran funicionant correcta 
>ment paral·lalelament a l'evolució dels navegadors d'escriptori,  
>com també a mesura que altres dispositius d'Internet arribin al m 
>ercat. {{ Ref(1) }} 
9    </div>
10    <table class="topicpage-table">
11      <tbody>
12        <tr>
13          <td>
14            <h4 id="Documentaci.C3.B3" name="Documentaci.C3.B3">
15              <a href="Special:Tags?tag=Est%C3%A0ndards_web&amp;l
>anguage=ca">Documentació</a> 
16            </h4>
17            <dl>
18              <dt>
19                <a class="external" href="http://www.mozilla.org/
>docs/web-developer/upgrade_2.html">Fer servir els estàndards web  
>a les vostres pàgines web (en anglès)</a> 
20              </dt>
21              <dd>
22                <small>Aquest article explica com actualitzar el 
>contingut de les vostres pàgines web per tal que siguin compatibl 
>es amb els estàndards web del W3C.</small> 
23              </dd>
24              <dt>
25                <a class="external" href="http://www.neuroticweb.
>com/benefits/ca/Els%20beneficis%20dels%20Estandards%20Web">Els be 
>neficis dels Estàndards Web pels teus visitants, pels teus client 
>s i per tu!</a> 
26              </dt>
27            </dl>
28            <dl>
29              <dt>
30                <a class="external" href="http://www.softcatala.o
>rg/articles/article11.htm">Els estàndards oberts garanteixen la l 
>libertat a escollir</a> 
31              </dt>
32            </dl>
33            <p>
34              <span class="alllinks"><a href="Special:Tags?tag=Es
>t%C3%A0ndards_web&amp;language=ca">Vegeu-ho tot...</a></span> 
35            </p>
36          </td>
37          <td>
38            <h4 id="Comunitat" name="Comunitat">
39              Comunitat
40            </h4>
41            <ul>
42              <li>Els fòrums de Mozilla...
43              </li>
44            </ul>
45            <p>
46              {{ DiscussionList("dev-web-development", "mozilla.d
>ev.web-development") }} 
47            </p>
48            <ul>
49              <li>
50                <a class="external" href="http://webstandards.org
>/">The Web Standards Project</a> 
51              </li>
52              <li>
53                <a class="external" href="http://webdevfeedhouse.
>com/">WebDev FeedHouse</a> 
54              </li>
55            </ul>
56            <h4 id="Eines" name="Eines">
57              Eines
58            </h4>
59            <ul>
60              <li>
61                <a class="link-https" href="https://addons.mozill
>a.org/extensions/moreinfo.php?id=60&amp;application=firefox">Exte 
>nsió Web Developer</a> 
62              </li>
63              <li>
64                <a class="external" href="http://validator.w3.org
>/">Servei de validació del codi web (W3C)</a> 
65              </li>
66              <li>
67                <a class="external" href="http://jigsaw.w3.org/cs
>s-validator/">Servei de validació dels fulls CSS (W3C)</a> 
68              </li>
69            </ul>
70            <p>
71              <span class="alllinks"><a href="Special:Tags?tag=Es
>t%C3%A0ndards_web:Eines&amp;language=ca">Vegeu-ho tot...</a></spa 
>n> 
72            </p>
73            <h4 id="Temes_relacionats" name="Temes_relacionats">
74              Temes relacionats
75            </h4>
76            <dl>
77              <dd>
78                <a href="ca/CSS">CSS</a>, <a href="ca/DHTML">DHTM
>L</a>, <a href="ca/HTML">HTML</a>, <a href="ca/Web_Development">W 
>eb Development</a>, <a href="ca/XHTML">XHTML</a>, <a href="ca/XML 
>">XML</a> 
79              </dd>
80            </dl>
81          </td>
82        </tr>
83      </tbody>
84    </table>
85    <hr>
86    <p>
87      <small>{{ Note(1) }} - <a class="external" href="http://web
>standards.org/">The Web Standards Project</a></small> 
88    </p>
89    <p>
90      <span class="comment">Categories</span>
91    </p>
92    <p>
93      <span class="comment">Interwiki Language Links</span>
94    </p>
95    <p>
96      <br>
97    </p>{{ languages( { "de": "de/Web-Standards", "en": "en/Web_S
>tandards", "fr": "fr/Standards_du_Web" } ) }} 

Back to History