Revision 192664 of Contingut del centre de desenvolupament de Mozilla

 • Revision slug: Contingut_del_centre_de_desenvolupament_de_Mozilla
 • Revision title: Contingut del centre de desenvolupament de Mozilla
 • Revision id: 192664
 • Created:
 • Creator: Toniher
 • Is current revision? No
 • Comment +info

Revision Content

Temes

Mecanismes interns de Mozilla

Centre de desenvolupament de Mozilla

Referències i blocs en català

Tecnologies

 • AJAX - JavaScript asincrònic i XML
 • CSS - Fulls d'estil en cascada
 • DOM - Model d'objectes de document
 • HTML - Llenguatge d'equitatge d'hipertext
 • JavaScript
 • XML - Llenguatge d'equitatge extensible
 • SVG - Gràfics vectorials escalables
 • XUL - Llenguatge d'interfície d'usuari amb XML
 • RDF - Marc de descripció de recursos
 • RSS - Sindicació realment simple
 • XSLT - Transformacions de llenguatge de fulls d'estil extensible
 • Serveis web XML - SOAP, XML-RPC, etc.

Marc d'aplicacions i components


{{ ajaxrss{ feed: 'http://developer.mozilla.org/ca/docs/index.php?title=Special:Newpages&feed=rss' , short: true, max: '5', charset: 'UTF8' } }}


Revision Source

<table class="mainpage-table">
<tbody><tr><td width="40%">
<h4 name="Temes"> Temes </h4>
<ul><li> <a href="ca/Extensions">Extensions</a>
</li><li> <a href="ca/Connectors">Connectors</a>
</li><li> <a href="ca/Temes">Temes</a>
</li><li> <a href="ca/Incrustaci%c3%b3_de_Mozilla">Incrustació de Mozilla</a>
</li></ul>
<ul><li> <a href="ca/Accessibilitat">Accessibilitat</a>
</li><li> <a href="ca/Localitzaci%c3%b3">Localització</a>
</li><li> <a href="ca/Est%c3%a0ndards_web">Estàndards web</a>
</li><li> <a href="ca/Desenvolupament_web">Desenvolupament web</a>
</li></ul>
<ul><li> <a href="ca/Desenvolupament_de_Mozilla">Desenvolupament de Mozilla</a>
</li><li> <a href="ca/Gesti%c3%b3_de_qualitat">Gestió de qualitat</a>
</li><li> <a href="ca/Seguretat">Seguretat</a>
</li></ul>
<h4 name="Mecanismes_interns_de_Mozilla"> Mecanismes interns de Mozilla </h4>
<ul><li> <a href="ca/SpiderMonkey">SpiderMonkey: Motor de JavaScript en C</a>
</li><li> <a href="ca/Interf%c3%adcies">Interfícies</a>, <a href="ca/Funcions">Funcions</a>, <a href="ca/Components">Components</a>
</li></ul>
<h4 name="Centre_de_desenvolupament_de_Mozilla"> Centre de desenvolupament de Mozilla </h4>
<ul><li> <a href="ca/Devmo/Com_ajudar">Col·laboreu-hi!</a>
</li></ul>
<h4 name="Refer.C3.A8ncies_i_blocs_en_catal.C3.A0"> Referències i blocs en català </h4>
<ul><li> <a href="ca/Blocs">Blocs</a>
</li><li> <a href="ca/Articles">Articles seleccionats</a>
</li><li> <a class="external" href="http://www.w3.org/2003/03/Translations/byLanguage?language=ca">Traduccions W3C al català</a>
</li><li> <a class="external" href="http://llista.css.artnau.com/listinfo.cgi/decss-css.artnau.com">Llista de distribució de CSS i estàndards web en català</a>
</li><li> <a class="external" href="http://www.softcatala.org/llistes/">Llista del projecte Mozilla en català</a>
</li></ul>
</td>
<td width="60%">
<h4 name="Tecnologies"> Tecnologies </h4>
<ul><li> <a href="ca/AJAX">AJAX</a> - JavaScript asincrònic i XML
</li><li> <a href="ca/CSS">CSS</a> - Fulls d'estil en cascada
</li><li> <a href="ca/DOM">DOM</a> - Model d'objectes de document
</li><li> <a href="ca/HTML">HTML</a> - Llenguatge d'equitatge d'hipertext
</li><li> <a href="ca/JavaScript">JavaScript</a>
</li><li> <a href="ca/XML">XML</a> - Llenguatge d'equitatge extensible
</li><li> <a href="ca/SVG">SVG</a> - Gràfics vectorials escalables
</li><li> <a href="ca/XUL">XUL</a> - Llenguatge d'interfície d'usuari amb XML
</li><li> <a href="ca/RDF">RDF</a> - Marc de descripció de recursos
</li><li> <a href="ca/RSS">RSS</a> - Sindicació realment simple
</li><li> <a href="ca/XSLT">XSLT</a> - Transformacions de llenguatge de fulls d'estil extensible
</li><li> <a href="ca/Serveis_web_XML">Serveis web XML</a> - SOAP, XML-RPC, etc.
</li></ul>
<h4 name="Marc_d.27aplicacions_i_components"> Marc d'aplicacions i components </h4>
<ul><li> <a href="ca/API_del_Toolkit">API del Toolkit</a>
</li><li> <a href="ca/XULRunner">XULRunner</a>
</li><li> <a href="ca/XPCOM">XPCOM</a> - Model d'objectes components multiplataforma
</li><li> <a href="ca/XPInstall">XPInstall</a> - Instal·lació multiplataforma
</li></ul>
<p><br>
</p><p>{{ ajaxrss{ feed: 'http://developer.mozilla.org/ca/docs/index.php?title=Special:Newpages&amp;feed=rss' , short: true, max: '5', charset: 'UTF8' } }}
</p>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><br>
</p>
Revert to this revision