mozilla

Revision 197870 of Exemples

  • Revision slug: Categories/XULRunner/Exemples
  • Revision title: Exemples
  • Revision id: 197870
  • Created:
  • Creator: Are
  • Is current revision?
  • Comment

Revision Content

Aquesta pàgina recopila les aplicacions basades en XULRunner.

Especial:Categories:XULRunner

{{ languages( { "en": "en/XULRunner_Hall_of_Fame", "it": "it/Applicazioni_basate_su_XULRunner" } ) }}

Revision Source

<p>
</p><p>Aquesta pàgina recopila les aplicacions basades en XULRunner.
</p>
<ul><li> <a class="external" href="http://chatzilla.rdmsoft.com/xulrunner/">ChatZilla</a>
<ul><li> Versió independent del client d'IRC ChatZilla.
</li></ul>
</li><li> <a class="external" href="http://daim.project.free.fr/">DAIM</a>
<ul><li> Eina d'anàlisi d'imatges creada partint d'una biblioteca professional
</li></ul>
</li><li> <a class="external" href="http://www.getdemocracy.com/">Democracy Player</a> en Windows
<ul><li> Navegador i reproductor de Televisió Internet
</li></ul>
</li><li> <a class="external" href="http://exch.mozdev.org/">Exch</a>
<ul><li> Eina d'equivalència monetària actualitzada amb dades de <a class=" external" href="http://finance.yahoo.com/currency" rel="freelink">http://finance.yahoo.com/currency</a>. Es pot usar com a extensió de Firefox o com a aplicació XULRunner independent.
</li></ul>
</li><li> <a class="external" href="http://www.jakinbidea.com/?page_id=39">GencatRss</a>
<ul><li> Gestor de fils RSS.
</li></ul>
</li><li> <a class="external" href="http://services.google.com/adwordseditor/index.html">Google AdWords Editor</a>
<ul><li> Gestor d'AdWords de Google.
</li></ul>
</li><li> <a class="external" href="http://www.epigoon.com/wiki/index.php/Mozchat">Mozchat</a>
<ul><li> Client Jabber.
</li></ul>
</li><li> <a class="external" href="http://www.songbirdnest.com/">Songbird</a>
<ul><li> Reproductor de música.
</li></ul>
</li><li> <a class="external" href="http://www.treebuilder.de/default.asp?file=257091.xml">SVGclock</a>
<ul><li> Rellotge fet amb <a href="ca/SVG">SVG</a>.
</li></ul>
</li><li> <a class="external" href="http://blogs.acceleration.net/ryan/articles/2018.aspx">TaskPool</a>
<ul><li> Petita aplicació de gestió de tasques.
</li></ul>
</li><li> <a class="external" href="http://www.openwengo.org">WengoPhone</a>
<ul><li> Client IM/VoIP basat en SIP/XMPP.
</li></ul>
</li><li> <a class="external" href="http://www.psyc.us">CocoaPSYC.app</a>
<ul><li> Client <a class="external" href="http://about.psyc.eu">PSYC</a> d'IM/Chat per Mac OS X (També disponible com a extensió de Firefox)
</li></ul>
</li></ul>
<p><a href="Special:Categories%3aXULRunner">Especial:Categories:XULRunner</a>
</p>{{ languages( { "en": "en/XULRunner_Hall_of_Fame", "it": "it/Applicazioni_basate_su_XULRunner" } ) }}
Revert to this revision