Revision 184851 of API del Toolkit

 • Revision slug: API_del_Toolkit
 • Revision title: API del Toolkit
 • Revision id: 184851
 • Created:
 • Creator: Toniher
 • Is current revision?
 • Comment
Tags: 

Revision Content

El Mozilla Toolkit (joc d'eines de Mozilla) és un conjunt d'interfícies de programació per sobre de Gecko. Aquestes permeten proporcionar serveis avançats a les aplicacions XUL. Alguns d'aquests serveis inclouen:

 • Gestió de perfils
 • Registre del chrome
 • Historial de la navegació
 • Gestió d'extensions i temes
 • Servei d'actualització de les aplicacions
 • Mode segur

Referències oficials

{{ languages( { "en": "en/Toolkit_API", "es": "es/Herramientas_API", "fr": "fr/API_du_toolkit", "it": "it/Toolkit_API", "ja": "ja/Toolkit_API", "ko": "ko/Toolkit_API", "pl": "pl/Toolkit_API" } ) }}

Revision Source

<p>El <i>Mozilla Toolkit</i> (<b>joc d'eines de Mozilla</b>) és un conjunt d'interfícies de programació per sobre de <a href="ca/Gecko">Gecko</a>. Aquestes permeten proporcionar serveis avançats a les aplicacions <a href="ca/XUL">XUL</a>. Alguns d'aquests serveis inclouen:
</p>
<ul><li> Gestió de perfils
</li><li> Registre del chrome
</li><li> Historial de la navegació
</li><li> Gestió d'extensions i temes
</li><li> Servei d'actualització de les aplicacions
</li><li> Mode segur
</li></ul>
<h3 id="Refer.C3.A8ncies_oficials" name="Refer.C3.A8ncies_oficials"> Referències oficials </h3>
<ul><li> <a href="ca/Estructura_d'un_feix_instal%c2%b7lable">Estructura d'un feix instal·lable</a>: descriu l'estructura comuna dels feixos instal·lables, incloent-hi extensions, temes i aplicacions XULRunner.
</li><li> <a href="ca/Empaquetament_d'extensions">Empaquetament d'extensions</a>: informació específica de com empaquetar extensions
</li><li> <a href="ca/Empaquetament_de_temes">Empaquetament de temes</a>: informació específica de com empaquetar temes
</li><li> <a href="ca/Empaquetament_d'extensions_de_m%c3%baltiples_elements">Empaquetament d'extensions de múltiples elements</a>: informació específica d'extensions XPI de múltiples elements
</li><li> <a href="ca/Empaquetament_d'aplicacions_XUL">Empaquetament d'aplicacions XUL</a>: informació específica de com empaquetar aplicacions XULRunner
</li><li> <a href="ca/Registre_del_Chrome">Registre del Chrome</a>
</li></ul>
{{ languages( { "en": "en/Toolkit_API", "es": "es/Herramientas_API", "fr": "fr/API_du_toolkit", "it": "it/Toolkit_API", "ja": "ja/Toolkit_API", "ko": "ko/Toolkit_API", "pl": "pl/Toolkit_API" } ) }}
Revert to this revision