API del Toolkit

El Mozilla Toolkit (joc d'eines de Mozilla) és un conjunt d'interfícies de programació per sobre de Gecko. Aquestes permeten proporcionar serveis avançats a les aplicacions XUL. Alguns d'aquests serveis inclouen:

  • Gestió de perfils
  • Registre del chrome
  • Historial de la navegació
  • Gestió d'extensions i temes
  • Servei d'actualització de les aplicacions
  • Mode segur

Referències oficials