Revision 96068 of AJAX

  • Revision slug: AJAX
  • Revision title: AJAX
  • Revision id: 96068
  • Created:
  • Creator: moluxs
  • Is current revision?
  • Comment 1 words added, 1 words removed

Revision Content

 

Primers passos
Una introducció a AJAX.

El JavaScript asincrònic i XML, (Asynchronous JavaScript and XML, AJAX, en anglès), no és una tecnologia per si mateixa, sinó un terme que descriu una «nova aproximació» davant de tecnologies ja existents com ara: HTML o XHTML, fulls d'estil en cascada, JavaScript, el model d'objectes de document, XML, XSLT, i l'l'objecte XMLHttpRequest. En combinar-les totes en el model d'AJAX, les aplicacions web poden fer actualitzacions ràpides i incrementals de la interfície d'usuari sense que calgui tornar a actualitzar la pàgina des del navegador. Això fa que l'aplicació respongui més ràpidament a les accions de l'usuari.

Documentació d'AJAX

AJAX:Primers passos
Aquest article us guiarà a través dels principis bàsics d'AJAX i amb dos pràctics exemples per a anar per feina.
Notes sobre AJAX
Col·lecció d'apunts sobre AJAX.

Temes relacionats

HTML, XHTML, CSS, DOM, JavaScript, XML, XMLHttpRequest, XSLT, DHTML

Categories

Interwiki Language Links

 

{{ languages( { "en": "en/AJAX", "es": "es/AJAX", "fr": "fr/AJAX", "ja": "ja/AJAX", "nl": "nl/AJAX", "pl": "pl/AJAX", "pt": "pt/AJAX" } ) }}

Revision Source

<p> </p>
<div class="callout-box"><strong><a href="/ca/AJAX/Primers_passos" title="ca/AJAX/Primers_passos">Primers passos</a></strong><br>
Una introducció a AJAX.</div>
<div>
<p>El <strong>JavaScript asincrònic i XML</strong>, (<em>Asynchronous JavaScript and XML, <strong>AJAX</strong>, en anglès</em>), no és una tecnologia per si mateixa, sinó un terme que descriu una «nova aproximació» davant de tecnologies ja existents com ara: <a href="/ca/HTML" title="ca/HTML">HTML</a> o <a href="/ca/XHTML" title="ca/XHTML">XHTML</a>, <a href="/ca/CSS" title="ca/CSS">fulls d'estil en cascada</a>, <a href="/ca/JavaScript" title="ca/JavaScript">JavaScript</a>, <a href="/ca/DOM" title="ca/DOM">el model d'objectes de document</a>, <a href="/ca/XML" title="ca/XML">XML</a>, <a href="/ca/XSLT" title="ca/XSLT">XSLT</a>, i l'<a href="/ca/XMLHttpRequest" title="ca/XMLHttpRequest">l'objecte XMLHttpRequest</a>. En combinar-les totes en el model d'AJAX, les aplicacions web poden fer actualitzacions ràpides i incrementals de la interfície d'usuari sense que calgui tornar a actualitzar la pàgina des del navegador. Això fa que l'aplicació respongui més ràpidament a les accions de l'usuari.</p>
</div>
<h4 id="Documentaci.C3.B3_d.27AJAX" name="Documentaci.C3.B3_d.27AJAX"><a href="/Special:Tags?tag=AJAX&amp;language=ca" title="Special:Tags?tag=AJAX&amp;language=ca">Documentació d'AJAX</a></h4>
<dl> <dt><a href="/ca/AJAX/Primers_passos" title="ca/AJAX/Primers_passos">AJAX:Primers passos</a></dt> <dd><small>Aquest article us guiarà a través dels principis bàsics d'AJAX i amb dos pràctics exemples per a anar per feina.</small></dd>
</dl>
<dl> <dt><a class="external" href="http://oriolmorell.cat/arxiu/categories/tecnologia/ajax/">Notes sobre AJAX</a></dt> <dd><small>Col·lecció d'apunts sobre AJAX.</small></dd>
</dl>
<h4 id="Temes_relacionats" name="Temes_relacionats">Temes relacionats</h4>
<dl> <dd><a href="/ca/HTML" title="ca/HTML">HTML</a>, <a href="/ca/XHTML" title="ca/XHTML">XHTML</a>, <a href="/ca/CSS" title="ca/CSS">CSS</a>, <a href="/ca/DOM" title="ca/DOM">DOM</a>, <a href="/ca/JavaScript" title="ca/JavaScript">JavaScript</a>, <a href="/ca/XML" title="ca/XML">XML</a>, <a href="/ca/XMLHttpRequest" title="ca/XMLHttpRequest">XMLHttpRequest</a>, <a href="/ca/XSLT" title="ca/XSLT">XSLT</a>, <a href="/ca/DHTML" title="ca/DHTML">DHTML</a></dd>
</dl>
<p><span class="comment">Categories</span></p>
<p><span class="comment">Interwiki Language Links</span></p>
<p> </p>
<p>{{ languages( { "en": "en/AJAX", "es": "es/AJAX", "fr": "fr/AJAX", "ja": "ja/AJAX", "nl": "nl/AJAX", "pl": "pl/AJAX", "pt": "pt/AJAX" } ) }}</p>
Revert to this revision