_serendipity_

Член от
_serendipity_

Скоро променяни документи

Преглед на цялата активност
Страница Дата Коментар

Looping code


JavaScript


Before node.js JavaScript was not able to be used on the server-side. The "come back" phrase could lead to the misunderstandings (that JS have been used on the server before node.js) if taken with its most common sense, i.e. as "return"

JavaScript


Преди node.js, не бе възможно JavaScript да се използва на сървъра. Очевидно, фразата "came back" в оригинала е използвана в смисъла на "be fashionable again" и пр. (https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/come-back#come-back__8).