HTTP 201 Created (Създаден)  е код за състояние, обозначаващ успех. Заявката е успяла и е довела до успешно създаване на източник. Новият източник е създаден успешно преди отговорът да бъде изпратен обратно на заявителя и се намира в тялото на отговора. Местонахождението на източника е или адреса на заявката, или адресът, изпратен в заглавката Location.

Случаят, при който се използва най-вече този код за състояние е изходът, върнат при заявка  PUT.

Състояние

201 Created

Спецификации

Спецификация Заглавие
RFC 7231, section 6.3.2: 201 Created Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content

Съвместимост

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes Yes Yes Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Вижте също

Етикети за документа и сътрудници

Допринесли за тази страница: kberov
Последно обновяване от: kberov,