201 Създаден

HTTP 201 Created (Създаден)  е код за състояние, обозначаващ успех. Заявката е успяла и е довела до успешно създаване на източник. Новият източник е създаден успешно преди отговорът да бъде изпратен обратно на заявителя и се намира в тялото на отговора. Местонахождението на източника е или адреса на заявката, или адресът, изпратен в заглавката Location (en-US).

Случаят, при който се използва най-вече този код за състояние е изходът, върнат при заявка  PUT (en-US).

Състояние

201 Created

Спецификации

Спецификация Заглавие
RFC 7231, section 6.3.2: 201 Created Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content

Съвместимост

BCD tables only load in the browser

Вижте също