201 Създаден

HTTP 201 Created (Създаден)  е код за състояние, обозначаващ успех. Заявката е успяла и е довела до успешно създаване на източник. Новият източник е създаден успешно преди отговорът да бъде изпратен обратно на заявителя и се намира в тялото на отговора. Местонахождението на източника е или адреса на заявката, или адресът, изпратен в заглавката Location.

Случаят, при който се използва най-вече този код за състояние е изходът, върнат при заявка  PUT.

Състояние

201 Created

Спецификации

Спецификация Заглавие
RFC 7231, section 6.3.2: 201 Created Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content

Съвместимост

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
201Chrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Вижте също