101 Смяна на протокола

Кодът за отговор в HTTP 101 Switching Protocols обозначава протокола, към който превключва сървърът както е заявено от клиента, изпратил съобщението. Това включва заглавката Upgrade (en-US).

Сървърът включва в заглавието на отговора полето Upgrade (en-US) (повишаване, подобряване), указващо към кой протокол се превключва. Процесът е описан подробно в статията „Как се превключва към по-висок протокол" (en-US).

Състояние

101 Switching Protocols

Примери

Превключването на протоколи може да се използва при WebSockets (en-US).

HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade

Спецификации

Спецификация Заглавие
RFC 7231, section 6.2.2: 101 Switching Protocol Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content

Вижте също