Графики в мрежовото пространство

 

Уеб сайтовете и приложенията често трябва да представят графики. Статичните изображения могат лесно да се показват посредством елемента <img> или чрез задаване на фона на HTML елементи с помощта на background-image. Също така можете да създавате on-the-fly графики, или да ги обработвате след това. Тези статии дават представа как можете да постигнете това.

2D Графики

Canvas
Елементът <canvas> осигурява APIs (Приложно-програмeн интерфейс), за рисуване на 2D графики, използвайки JavaScript.
SVG
Maщабируема Векторна Графика (SVG) Ви позволява да използвате линии, криви и други геометрични форми за изобразяване на графики. С помощта на векторите, можете да създавате избражения, които се мащабират във всякакви размери без да се пикселизират.Виж повече...

3D Графики

WebGL
Ръководство за стартиране с WebGL, приложно-програмeн интерфейс за 3D графики в мрежата. Тази технология Ви позволява да използвате стандартен OpenGL ES в уеб съдържание.

Видео

Използване на HTML5 аудио и видео
Вграждане на видео и/или аудио в уеб страница и контролиране на възпроизвеждането им.
WebRTC
RTC в WebRTC, означава комуникации в реално време. Това е технология, която позволява поточно предаване на аудио / видео и споделяне на данни между браузър клиенти (пиъри).