transition-delay

СSS sвойството  transition-delay определя колко време трябва да се изчака преди да започне ефекта на прехода за промянана стойността на зададеното свойство.

Забавянето може да е нула, положително или отрицателно:

 • Стойност 0s (или 0ms) ще инициира незабавно преходния ефект.
 • Положителна стойност ще забави началото на преходния ефект със съотвеното време.
 • Отрицателна стойност ще инициира преходния ефект незабавно, като самият ефект ще стартира със съответния междинен момент. Т.е.м ефектът ще бъде анимиран, сякаш той вече тече толкова време.

Можете да зададете множество отлагания, което се употребява при преходи на на няколко свойства. Всяко отлагане ще бъде приложено към съответното свойство, така както са упоменати в списъка transition-property, който пък списък има приоритет и се води главен списък. Ако има по-малко на брой отлагания, отколкото свойства в главния списък, то списъкът с отлаганията ще бъде повтарян докато не се изравни по членове с главния. Ако пък има повече отлагания, отколкото свойства в главния списък, то списъкът със забавянията ще бъде отрязан до толкова, колкото да съответства на главния. И в двата случая  CSS декларирането си остава валидно.

Синтаксис

/* <time> values */
transition-delay: 3s;
transition-delay: 2s, 4ms;

/* Global values */
transition-delay: inherit;
transition-delay: initial;
transition-delay: unset;

Стойности

<time>
Отнася се до времето, което се ичаква между старта на преходния ефект и промяната на стойността на свойството.

Официален синтаксис

<time>#

Примери

transition-delay: 0.5s

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent { width: 250px; height:125px;}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position:absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration:2s;
  -webkit-transition-delay:0.5s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration:2s;
  transition-delay:0.5s;
  transition-timing-function: linear;
}
.box1{
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top:25px;
  position:absolute;
   -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration:2s;
  -webkit-transition-delay:0.5s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration:2s;
  transition-delay:0.5s;
  transition-timing-function: linear;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");
  
 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }
  
 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

transition-delay: 1s

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent { width: 250px; height:125px;}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position:absolute;
   -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration:2s;
  -webkit-transition-delay:1s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration:2s;
  transition-delay:1s;
  transition-timing-function: linear;
}
.box1{
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top:25px;
  position:absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration:2s;
  -webkit-transition-delay:1s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration:2s;
  transition-delay:1s;
  transition-timing-function: linear;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");
  
 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }
  
 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

transition-delay: 2s

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent { width: 250px; height:125px;}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position:absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration:2s;
  -webkit-transition-delay:2s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration:2s;
  transition-delay:2s;
  transition-timing-function: linear;
}
.box1{
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top:25px;
  position:absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration:2s;
  -webkit-transition-delay:2s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration:2s;
  transition-delay:2s;
  transition-timing-function: linear;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");
  
 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }
  
 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

transition-delay: 4s

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent { width: 250px; height:125px;}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position:absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration:2s;
  -webkit-transition-delay:4s;
  -webkit-transition-timing-function: ease-in-out;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration:2s;
  transition-delay:4s;
  transition-timing-function: ease-in-out;
}
.box1{
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top:25px;
  position:absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration:2s;
  -webkit-transition-delay:4s;
  -webkit-transition-timing-function: ease-in-out;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration:2s;
  transition-delay:4s;
  transition-timing-function: ease-in-out;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");
  
 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }
  
 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

Спецификации

Спецификация Статут Коментар
CSS Transitions
The definition of 'transition-delay' in that specification.
Working Draft Първоначална дефиниция
Initial value0s
Applies toall elements, ::before and ::after pseudo-elements
Inheritedno
Computed valueas specified
Animation typediscrete

Съвместимост с браузъри

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
transition-delayChrome Full support 26
Full support 26
Full support 1
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Edge Full support 12
Full support 12
Full support 12
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Firefox Full support 16
Full support 16
Full support 4
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -moz-
Full support 49
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Full support 44
Prefixed Disabled
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Disabled From version 44: this feature is behind the layout.css.prefixes.webkit preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support 10
Full support 10
Full support 10
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -ms-
Opera Full support 12.1
Full support 12.1
Full support 15
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
No support 11.6 — 15
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -o-
Safari Full support 9
Full support 9
Full support 4
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
WebView Android Full support ≤37
Full support ≤37
Full support 2
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Chrome Android Full support 26
Full support 26
Full support 18
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Firefox Android Full support 16
Full support 16
Full support 4
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -moz-
Full support 49
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Full support 44
Prefixed Disabled
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Disabled From version 44: this feature is behind the layout.css.prefixes.webkit preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android Full support 12.1
Full support 12.1
Full support 14
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
No support 12 — 14
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -o-
Safari iOS Full support 9
Full support 9
Full support 2
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Samsung Internet Android Full support 1.5
Full support 1.5
Full support 1.0
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-

Legend

Full support  
Full support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.
Requires a vendor prefix or different name for use.
Requires a vendor prefix or different name for use.

Вижте същo