СSS sвойството  transition-delay определя колко време трябва да се изчака преди да започне ефекта на прехода за промянана стойността на зададеното свойство.

Забавянето може да е нула, положително или отрицателно:

 • Стойност 0s (или 0ms) ще инициира незабавно преходния ефект.
 • Положителна стойност ще забави началото на преходния ефект със съотвеното време.
 • Отрицателна стойност ще инициира преходния ефект незабавно, като самият ефект ще стартира със съответния междинен момент. Т.е.м ефектът ще бъде анимиран, сякаш той вече тече толкова време.

Можете да зададете множество отлагания, което се употребява при преходи на на няколко свойства. Всяко отлагане ще бъде приложено към съответното свойство, така както са упоменати в списъка transition-property, който пък списък има приоритет и се води главен списък. Ако има по-малко на брой отлагания, отколкото свойства в главния списък, то списъкът с отлаганията ще бъде повтарян докато не се изравни по членове с главния. Ако пък има повече отлагания, отколкото свойства в главния списък, то списъкът със забавянията ще бъде отрязан до толкова, колкото да съответства на главния. И в двата случая  CSS декларирането си остава валидно.

Синтаксис

/* <time> values */
transition-delay: 3s;
transition-delay: 2s, 4ms;

/* Global values */
transition-delay: inherit;
transition-delay: initial;
transition-delay: unset;

Стойности

<time>
Отнася се до времето, което се ичаква между старта на преходния ефект и промяната на стойността на свойството.

Официален синтаксис

<time>#

Примери

transition-delay: 0.5s

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent { width: 250px; height:125px;}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position:absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration:2s;
  -webkit-transition-delay:0.5s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration:2s;
  transition-delay:0.5s;
  transition-timing-function: linear;
}
.box1{
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top:25px;
  position:absolute;
   -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration:2s;
  -webkit-transition-delay:0.5s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration:2s;
  transition-delay:0.5s;
  transition-timing-function: linear;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");
  
 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }
  
 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

transition-delay: 1s

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent { width: 250px; height:125px;}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position:absolute;
   -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration:2s;
  -webkit-transition-delay:1s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration:2s;
  transition-delay:1s;
  transition-timing-function: linear;
}
.box1{
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top:25px;
  position:absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration:2s;
  -webkit-transition-delay:1s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration:2s;
  transition-delay:1s;
  transition-timing-function: linear;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");
  
 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }
  
 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

transition-delay: 2s

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent { width: 250px; height:125px;}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position:absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration:2s;
  -webkit-transition-delay:2s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration:2s;
  transition-delay:2s;
  transition-timing-function: linear;
}
.box1{
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top:25px;
  position:absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration:2s;
  -webkit-transition-delay:2s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration:2s;
  transition-delay:2s;
  transition-timing-function: linear;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");
  
 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }
  
 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

transition-delay: 4s

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent { width: 250px; height:125px;}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position:absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration:2s;
  -webkit-transition-delay:4s;
  -webkit-transition-timing-function: ease-in-out;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration:2s;
  transition-delay:4s;
  transition-timing-function: ease-in-out;
}
.box1{
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top:25px;
  position:absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration:2s;
  -webkit-transition-delay:4s;
  -webkit-transition-timing-function: ease-in-out;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration:2s;
  transition-delay:4s;
  transition-timing-function: ease-in-out;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");
  
 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }
  
 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

Спецификации

Спецификация Статут Коментар
CSS Transitions
The definition of 'transition-delay' in that specification.
Working Draft Първоначална дефиниция

Initial value0s
Applies toall elements, ::before and ::after pseudo-elements
Inheritedno
Mediainteractive
Computed valueas specified
Animation typediscrete
Canonical orderthe unique non-ambiguous order defined by the formal grammar

Съвместимост с браузъри

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support

26

1 -webkit-

12

12 -webkit-

16

4 -moz-

49 -webkit-

44 -webkit- 1

10

12.1

15 -webkit-

11.6 — 15 -o-

Yes

3 -webkit-

FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support

Yes

2.1 -webkit-

26

Yes -webkit-

12

12 -webkit-

16

4 -moz-

49 -webkit-

44 -webkit- 1

12.1

15 -webkit-

10 — 15 -o-

Yes

3.2 -webkit-

Yes

Yes -webkit-

1. From version 44: this feature is behind the layout.css.prefixes.webkit preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.

Вижте същo

Етикети за документа и сътрудници

Допринесли за тази страница: petya5q2
Последно обновяване от: petya5q2,