Псевдокласът в CSS :nth-child() намира съвпадения според тяхното място в множество от съседни елементи.

/* Избира всеки четвърти елемент
  сред всяко множество от съседи */
:nth-child(4n) {
 color: lime;
}

Правопис

Псевдокласът nth-child  се указва с един аргумент, който представлява образец за намиране на съвпадения със съответстващи елементи. Изборът се отнася до съседни елементи, които са на едно и също ниво в йерархията на документа.

Стойности за ключови думи

odd
Избира елементи, чието местоположение в поредица от съседни елементи е нечетно: 1, 3, 5 и т.н.
even
Избира елементи, чието местоположение в поредица от съседни елементи е нечетно: 2, 4, 6 и т.н.

Функционално записване

<An+B>
Избира елементи, чието местоположение в поредица от съседи съответства на образеца An+B за всяко положително число или нулева стойност на n. указателят за първия елемент е 1. Стойностите A и B трябва да са от вида <integer>s.

Правопис

:nth-child( <nth> [ of <selector># ]? )

where
<nth> = <an-plus-b> | even | odd

Примери

Примерни образци за избор

tr:nth-child(odd) or tr:nth-child(2n+1)
Избира нечетните редове в таблица в HTML: 1, 3, 5 и т.н.
tr:nth-child(even) or tr:nth-child(2n)
Избира четните редове  в таблица в HTML: 2, 4, 6 и т.н.
:nth-child(7)
Избира седмия елемент.
:nth-child(5n)
Избира всеки пети елемент: 5 [=5x1], 10 [=5x2], 15 [=5x3], и т.н. 
:nth-child(3n+4)
Избира четвъртия елемент след всеки трети. Поредицата започва от нула: 4 [= (3x0)+4], 7 [= (3x1)+4], 10 [= (3x2)+4], 13 [= (3x3)+4], etc.
:nth-child(-n+3)
Избира първите три елемента в множество от съседи. [=-0+3, -1+3, -2+3]
p:nth-child(n)
Избира всеки елемент <p> в множество от съседи. Избират се същите елементи както при обикновен избор p, но се прилагат по-точни указания.
p:nth-child(1) or p:nth-child(0n+1)
Избира всеки първи елемент <p>  в множество от съседи. Това е същото като :first-child и има същата точност.
p:nth-child(n+8):nth-child(-n+15)
Избира от осмия до петнадесетия елемент <p> включително в множество от съседи. 

 

Подробен пример

HTML

<h3><code>span:nth-child(2n+1)</code>, WITHOUT an
  <code>&lt;em&gt;</code> among the child elements.</h3>
<p>Children 1, 3, 5, and 7 are selected.</p>
<div class="first">
 <span>Span 1!</span>
 <span>Span 2</span>
 <span>Span 3!</span>
 <span>Span 4</span>
 <span>Span 5!</span>
 <span>Span 6</span>
 <span>Span 7!</span>
</div>

<br>

<h3><code>span:nth-child(2n+1)</code>, WITH an
  <code>&lt;em&gt;</code> among the child elements.</h3>
<p>Children 1, 5, and 7 are selected.<br>
  3 is used in the counting because it is a child, but it isn't
  selected because it isn't a <code>&lt;span&gt;</code>.</p>
<div class="second">
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
 <em>This is an `em`.</em>
 <span>Span</span>
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
</div>

<br>

<h3><code>span:nth-of-type(2n+1)</code>, WITH an
  <code>&lt;em&gt;</code> among the child elements.</h3>
<p>Children 1, 4, 6, and 8 are selected.<br>
  3 isn't used in the counting or selected because it is an <code>&lt;em&gt;</code>, 
  not a <code>&lt;span&gt;</code>, and <code>nth-of-type</code> only selects
  children of that type. The <code>&lt;em&gt;</code> is completely skipped
  over and ignored.</p>
<div class="third">
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
 <em>This is an `em`.</em>
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
 <span>Span!</span>
</div>

CSS

html {
 font-family: sans-serif;
}

span,
div em {
 padding: 5px;
 border: 1px solid green;
 display: inline-block;
 margin-bottom: 3px;
}

.first span:nth-child(2n+1),
.second span:nth-child(2n+1),
.third span:nth-of-type(2n+1) {
 background-color: lime;
}

Изход

Спецификации

Specification Status Comment
Selectors Level 4
The definition of ':nth-child' in that specification.
Working Draft Добавя правопис за of <selector>  и уточнява, че за съвпадащите елементи не е задължително да имат родители.
Selectors Level 3
The definition of ':nth-child' in that specification.
Recommendation Първоначално определение.

Съвместимост

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support1 Yes3.599.513.1
of <selector> syntax No ? No2 ? ?9
Matches elements with no parent57 ?52 ?44 ?
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes49.513.1 Yes
of <selector> syntax ? ? ? No2 ?9 No
Matches elements with no parent5757 ?5244 ?7.0

1. Before Opera 15, Opera does not handle dynamically inserted elements for :nth-child().

2. See bug 854148.

Вижте също

Етикети за документа и сътрудници

Допринесли за тази страница: mduchev, kberov
Последно обновяване от: mduchev,