:first-child

CSS псевдокласът :first-child (:първо-дете) указва всеки елемент, намиращ се на първо място в списък с елементи от едно и също ниво в структурата на документа. В имплементациите на CSS3, за да бъде селектиран елемента, той трябва да има родител. В CSS4 това не е нужно.

Правопис

:first-child

Примери

Пример 1

HTML

<div>
 <p>This p is styled, as it is a p, AND the first
   child in the div</p>
 <p>This p is not styled; it is not the first child!</p>
</div>

<div>
 <h2>This h2 is not styled; it is not a p!</h2>
 <p>This p is not styled; it is not the first child!</p>
</div>

CSS

p:first-child {
 color: lime;
 background-color: black; 
 padding: 5px;
}

Резултат

Пример 2 - с използване на UL

HTML

<ul>
 <li>List 1</li>
 <li>List 2</li>
 <li>List 3</li>
</ul>

CSS

li{
 color:blue;
}
li:first-child{
 color:green;
}

Резултат

Спецификации

Specification Status Comment
Selectors Level 4
The definition of ':first-child' in that specification.
Working Draft Елементите няма нужда да имат родител за да бъдат селектирани.
Selectors Level 3
The definition of ':first-child' in that specification.
Recommendation Без промяна.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':first-child' in that specification.
Recommendation Начална дефиниция.

Съвместимост на четците

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
:first-childChrome Full support 4Edge Full support 12Firefox Full support 3IE Full support 7
Notes
Full support 7
Notes
Notes Internet Explorer 7 doesn't update :first-child styles when elements are added dynamically.
Notes In Internet Explorer 8, if an element is inserted dynamically by clicking on a link, then the :first-child style isn't applied until the link loses focus.
Opera Full support 9.5Safari Full support 3.1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 4Samsung Internet Android Full support 1.0
Matches elements with no parentChrome Full support 57Edge Full support 79Firefox Full support 52IE No support NoOpera Full support 44Safari No support NoWebView Android Full support 57Chrome Android Full support 57Firefox Android Full support 52Opera Android Full support 43Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 7.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
See implementation notes.
See implementation notes.

Вижте също