CSS псевдокласът :first-child (:първо-дете) указва всеки елемент, намиращ се на първо място в списък с елементи от едно и също ниво в структурата на документа. В имплементациите на CSS3, за да бъде селектиран елемента, той трябва да има родител. В CSS4 това не е нужно.

Правопис

:first-child

Примери

Пример 1

HTML

<div>
 <p>This p is styled, as it is a p, AND the first
   child in the div</p>
 <p>This p is not styled; it is not the first child!</p>
</div>

<div>
 <h2>This h2 is not styled; it is not a p!</h2>
 <p>This p is not styled; it is not the first child!</p>
</div>

CSS

p:first-child {
 color: lime;
 background-color: black; 
 padding: 5px;
}

Резултат

Пример 2 - с използване на UL

HTML

<ul>
 <li>List 1</li>
 <li>List 2</li>
 <li>List 3</li>
</ul>

CSS

li{
 color:blue;
}
li:first-child{
 color:green;
}

Резултат

Спецификации

Specification Status Comment
Selectors Level 4
The definition of ':first-child' in that specification.
Working Draft Елементите няма нужда да имат родител за да бъдат селектирани.
Selectors Level 3
The definition of ':first-child' in that specification.
Recommendation Без промяна.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':first-child' in that specification.
Recommendation Начална дефиниция.

Съвместимост на четците

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support4 Yes371 29.53.1
Matches elements with no parent57 ?52 ?44 ?
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes49.54 Yes
Matches elements with no parent5757 ?5244 ?7.0

1. Internet Explorer 7 doesn't update :first-child styles when elements are added dynamically.

2. In Internet Explorer 8, if an element is inserted dynamically by clicking on a link, then the :first-child style isn't applied until the link loses focus.

Вижте също

Етикети за документа и сътрудници

Допринесли за тази страница: venimus, kberov
Последно обновяване от: venimus,