Rhino

This is an archived page. It's not actively maintained.

Image:rhino.jpg

Rhino е имплементация на JavaScript с отворен код, написана изцяло на Java. Типично се включва в Java приложенията, за да осигури скриптова функционалност към крайните потребители. Включена е в J2SE 6, като скриптов език по подразбиране.

Rhino сваляния

Как да намерим изходния код и библиотеките

Rhino документация

Информация за Rhino за програмисти.

Rhino помощ

Няколко ресурса, ако се затрудните.