Преводът на тази статия е незавършен.

В статията "Инсталиране на основния софтуер", ви показваме нужните инструменти за уеб-разработка и как да ги инсталирате правилно.

Какви инструменти използват професионалистите?

  • Компютър. Това може и да ви звучи очевидно, но немалко от вас четат тази статия от телефона си или обществено достъпен компютър. За сериозно уеб програмиране е по-добре да инвестирате в настолен или преносим компютър (Windows, Mac или Linux).
  • Текстов редактор, в който да пишете кода. Това може да бъда текстов редактор като Brackets, Atom или Visual Studio Code, или пък хибриден редактор от типа на Dreamweaver. Rедакторите на документи като MS Word  или Libre Office Writer не са подходящи, тъй като съдържат много и скрити елементи, които пречат на изпълнението на кода в уеб браузъра.
  • Мрежови четци, за да тествате кода. В момента най-използваните такива са Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer и Micrososft Edge. Необходимо е също да тествате как сайтът ви би изглеждал на мобилни устройства, както и в някои по-стари браузъри, които потребителите ви вероятно все още използват (напр. IE 6–8.)
  • Графичен редактор – например GIMP, Paint.NET или Photoshop, с които да създадете изображенията за страницата си.
  • Система за управление на версиите – за управление на файловете на сървъра, за да си сътрудничите с други хора по някой проект, да споделяте програмен код и файлове, като избягвате конфликти при едновременна промяна на едни и същи файлове от двама или повече души. Сега Git е най известното средство за управление на версиите, а GitHub , също използваща Git, е исвестна услуга предоставяща обществено достъпни хранилища за програмен код.
  • Клиентът за FTP е програма, която се използва при по-старите доставчици на хостинг услуги за управление на файловете на сървъра (Git все повече измества FTP в тази област). Има много (S)FTP програми. Някои от тях са Cyberduck, Fetch и FileZilla.
  • Система за автоматизация като Grunt или Gulp. Използват се за автоматизиране изпълнението на повторяеми задачи, например смаляване на кода и изпълнение на тестове.
  • Шаблони, библиотеки, работни рамки и др. за ускоряване разработката на обща функционалност.
  • Още помощни средства за разработка.

Какви инструменти ми трябват сега?

Списъкът изглежда плашещ, но за щастие можете да започнете с уебразработка без да знаете нищо за повечето тях. В тази статия ще използваме възможно най-малко от списъка – текстов редактор и някои модерни мрежови четци.

Инсталиране на текстов редактор

You probably already have a basic text editor on your computer. By default Windows includes Notepad and OS X comes with TextEdit. Linux distros vary; Ubuntu comes with gedit by default.

For Web development, you can probably do better than Notepad or TextEdit. We recommend starting out with Brackets, which is a free editor that offers live previews and code hints.

Installing modern web browsers

For now, we'll just install a couple of desktop web browsers to test our code in. Choose your operating system below and click the relevant links to download installers for your favorite browsers:

Before going on, you should install at least two of these browsers and have them ready for testing.

Installing a local web server

Some examples will need to be run through a web server to work successfully. You can find out how to do this in How do you set up a local testing server?

Етикети за документа и сътрудници

 Допринесли за тази страница: kberov, angelinag
 Последно обновяване от: kberov,