Масив

Масивът е подреден сбор от данни ( primitive или object в зависимост от езика). Масивите се използват за съхраняване на множество данни в една променлива. С това те се различават от други променливи, които могат да съхраняват само една стойност в себе си.

Към всяка единица данни в масива има прикрепено число, наречено числов индекс, което дава възможност да достъпите самите данни. В JavaScript, броенето на числовите индекси в масивите започва от нула, а смите масиви могат да бъдат променяни с помощта на различни методи

Как изглежда мсивът в JavaScript:

var myArray = [1, 2, 3, 4];

var catNamesArray = ["Jacqueline", "Sophia", "Autumn"];

var именаНаХора = ["Петко", "Елка", "Стоянка", "Красимир", 9];

//Масивите в JavaScript могат да съдържат различни типове данни.

Научете повече

Общи познания

Технически справочник

  • JavaScript Array on MDN