Сървър

Хардуерният сървър представлява компютър в мрежа, който предоставя услуги на други компютри – клиенти. Софтуерният сървър е програма, която предоставя услуги на клиентски програми.

Услугите се предостяват в локални мрежи или в широкообхватни мрежи. Дадена Клиентска програма се свързва със сървъра като си разменя съобщения с него според правилата на някакъв protocol.

Най-често срещаните сървъри в локалната мрежа са файлови сървъри, сървъри за имена, за електронна поща, за факс, за печат и т.н. Общ пример за сървър е свързан към интернет Уебсървър. Миникомпютрите, мейнфрейм и супер-компютрите в центровете за данни също са сървъри.

Научете повече

Общи познания