HTTP

Научете повече

HTTP (HyperText Transfer Protocol – протокол за пренос на свръх-текст) е основния протокол, позволяващ пренос на файлове в мрежата. HTTP се основава на текст и не съхранява данни за състояние. Цялото общуване се случва чрез предаване на обикновени текстови съобщения. Всяко съобщение е само за себе си, не знае нищо за никое друго съобщение.