CSS

CSS (Cascading Style Sheets) (Каскадни (изсипващи се) Стилови Листове)  е декларативен език, определящ външния вид на страниците в мрежовия четец. Браузърът прилага свойствата, описани в CSS върху външния вид на елементите. Определенията за външен вид и поведение съдържат свойства със стойности, които задават начина, по който изглежда страницата.

CSS е една от трите основни уебтехнологии наред с HTML и JavaScript. Обикновено CSS се използва за задаване изгледа на елементите в HTML, но може да се прилага и в други обозначителни езици като SVG или XML.

Правилото (rule) в CSS представлява набор от свойства, обвързани със селектор (избирач). Ето пример, в който правим всеки параграф в HTML жълт на черен фон:

/* Избирачът "p" определя, че всички параграфи в документа
   ще изглеждат според указанията в неговото правило */
p {
  /* Свойството "color" определя цвета на текста.
     В този случай – жълт (yellow). */
  color: yellow;

  /* Свойството "background-color" определя фоновия цвят.
     В този случай – черен (black). */
  background-color: black
}

"Каскадни" се отнася до това с какво предимство се прилагат различните правила върху избраните чрез селекторите елементи. Това определя крайния изглед на страницата. Това е много важна възможност, тъй като сложните сайтове могат да имат хиляди правила в CSS.

Научете повече

Общи познания

Технически справочници

Обучение по CSS