Речник

Learn a new term:

Symmetric-key cryptography
Symmetric-key cryptography is a term used for cryptographic algorithms that use the same key for encryption and for decryption. The key is usually called a "symmetric key" or a "secret key".

Уеб-технологиите съдържат голям набор от понятия и съкращения, използвани в документацията и програмирането. Този речник предоставя определения и съкращения, с чиито значения трябва да сте наясно, за да разбирате и изграждате части от световната мрежа.

Помогнете за речника

Работата по речника никога не свършва. Можете да помогнете да го подобрим като  добавяте нови понятия (en-US) или като подобрявате съществуващите. Най-лесният начин да започнете е като натиснете следващия бутон долу или като си изберете и промените, или преведете, някое от понятията.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Other

Ако искате да научите подробности как да помогнете с речника, вижте страницата със статитстика за напредъка в раздела „Речник“.