Интернет е световна мрежа, съставена от други мрежи, която използва общи правила, наречени Интернет Протоколи. Съвкупността от протоколи е позната още като TCP/IP заради двата най-важни протокола в нея.

Научете повече

Етикети за документа и сътрудници

 Допринесли за тази страница: kberov
 Последно обновяване от: kberov,