This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Learn a new term:

404
404 е стандартизиран код за отговор (Standard Response Code), който означава, че сървърът не може да открие заявения ресурс (най-често страница или файл).

Уеб-технологиите съдържат голям набор от понятия и съкращения, използвани в документацията и програмирането. Този речник предоставя определения и съкращения, с чиито значения трябва да сте наясно, за да разбирате и изграждате части от световната мрежа.

Помогнете за речника

Работата по речника никога не свършва. Можете да помогнете да го подобрим като  добавяте нови понятия или като подобрявате съществуващите. Най-лесният начин да започнете е като натиснете следващия бутон долу или като си изберете и промените, или преведете, някое от понятията.

Добавяне на ново понятие на английски

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

И

М

С

Х

Other

Ако искате да научите подробности как да помогнете с речника, вижте страницата със статитстика за напредъка в раздела „Речник“.

Join the Glossary community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Етикети за документа и сътрудници

Допринесли за тази страница: mdnwebdocs-bot, wbamberg, kberov
Последно обновяване от: mdnwebdocs-bot,