Речник

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Уеб-технологиите съдържат голям набор от понятия и съкращения, използвани в документацията и програмирането. Този речник предоставя определения и съкращения, с чиито значения трябва да сте наясно, за да разбирате и изграждате части от световната мрежа.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Other

Contribute to the glossary

This glossary is a never ending work in progress. You can help improving it by writing new entries or by making the existing ones better. The easiest way to start is to hit the following button or to pick one of the suggested terms below.

If you want to know more on how to contribute to the glossary, check out the glossary documentation status page.

Join the Glossary community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Етикети за документа и сътрудници

 Допринесли за тази страница: kberov
 Последно обновяване от: kberov,