Obyekt

Obyekt məlumat üzərində işləmək üçün məlumatı və təlimatları özündə birləşdirən məlumat strukturudur. Obyektlər bəzən real-dünya əşyalarına istinad edirlər, məsələn, yarışma oyunundakı maşın və ya xəritə obyekti. JavaScript, Java, C++, Python və Ruby obyekt-yönlü proqramlaşdırma dilidirlər.

Daha çox öyrən

Əsas Bilik

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: mastizada
 Last updated by: mastizada,