AJAX (Asynchronous JavaScript And XML - Asinxron JavaScriptXML) HTML, CSS, JavaScript, DOM, və XMLHttpRequest obyekt birləşdirməklə daha mürəkkəb web saytlar yaratmağa imkan verən proqramlaşdırma praktikasıdır.  AJAX sizə səhifəni yenidən yükləmədən onun hər hansı bir hissəsini yeniləməyə imkan verir. AJAX həmçinin asinxron işləməyinizə imkan verir, yani, səhifənin həmin hissəsi yenilənərkən kodunuz işləməyə davam edəcək (sinxron olduqda isə səhifənin həmin hissəsi tam yenilənmədən kodunuz işləyə bilməz).

Daha çox məlumat

Əsas biliklər

Texnik Məlumat

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mastizada
Last updated by: mastizada,