This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Hierdie artikel beskryf die stel vereistes waaraan ’n program moet voldoen om deur die Firefox Markplek versprei te word. Hierdie vereistes is ontwerp om die behoeftes van beide die ontwikkelaars asook die gebruikers van programme van die Firefox Markplek in verband te bring. Ontwikkelaars wil graag regverdige, konsekwente en nie oordrewe streng vereistes daarstel waarop hulle kan reken om ’n besigheid te skep. Gebruikers wil daarenteen die versekering hê dat programme veilig is, op hulle toestel sal werk en dat die program inderdaad sal doen waarvoor dit bestem is. Die programvereistes hieronder fokus op die delikate balans tussen hierdie behoeftes.

Hier volg Mozilla se verwagtinge van wat programresensie is én nie is nie:

 • Kriteria sal op ’n regverdige, deelnemende en konsekwente wyse toegepas word. Die programresensieproses is nie bestem om ’n hekwagter te wees nie, maar eerder ’n vertroude aanraakpunt wat terugvoering verskaf sodat ontwikkelaars meer suksesvol kan wees.   
 • Ontwikkelaars is nie ’n kwaliteitsversekeringspan nie! Iemand sal die programmanifes tydens die resensieproses hersien en ’n paar minute spandeer om die program te gebruik soos wat ’n normale gebruiker dit sou doen.  
 • Indien ’n program die resensieproses faal, sal die ontwikkelaar ’n duidelike verduideliking van die probleme ontvang wat ondervind is, asook die stappe om dit te herproduseer, en die resensent moet, waar moontlik, die ontwikkelaar in die regte rigting lei deur skakels na relatief ondersteunende dokumentasie te verskaf óf aanbevelings te maak ten opsigte van enige veranderinge wat aangebring moet word.
 • Resensente mag nie oordeel ten opsigte van die voorkoms van ’n program nie – slegs ten opsigte van die werking van die program. ’n Program met ’n paragraaf wat in rooi teks op ’n oranje agtergrond is, sal byvoorbeeld nie afgekeur word omrede dit onooglik is nie, maar dit mag dalk afgekeur word omrede dit onleesbaar is.
 • Ons gee altyd vir die ontwikkelaars die voordeel van die twyfel. Indien hulle onseker is of ’n program afgekeur moet word, sal die resensente vrae vra voordat hulle sodanige afkeuring uitreik. Programme sal nie (wetend) afgekeur word weens platformprobleme wat buite die beheer van die ontwikkelaar is nie; maar ons mag dalk goedkeuring weerhou indien ons nie die program kan laat werk nie.

Sekuriteit

Volledige besonderhede van die argitektuur van die programsekuriteit is hier beskikbaar: https://wiki.mozilla.org/Apps/Security

Die programmanifes moet bedien word vanaf dieselfde oorsprong as die program.

 • Die programmanifes moet bedien word met ’n inhoudsoort-opskrif van application/x-web-app-manifest+json.
 • Programme mag nie herbestemmings of binnerame gebruik om inhoud te laai wat die ontwikkelaar nie gemagtig is om te gebruik nie.
 • Versoekte toestemming moet in die programmanifes gespesifiseer word, met ’n beskrywing van waarom die toestemming vereis word.
 • Programme wat voorreg geniet, sal verdere kontroles ondergaan, insluitende koderesensie, as gevolg van die moontlikheid van opsetlike aktiwiteit en die verlies aan gebruikersdata met bevoorregde API’s.
 • Die inhoudbeveiligingsbeleid (CSP) wat in die programmanifes omskryf word, bepaal wat die program se kode kan doen. Die verstekinstelling, indien dit nie gespesifiseer word nie, vir alle programme wat nie voorreg geniet nie, is dieselfde as enige webtuiste; programme wat wel voorreg geniet, het ’n meer restrictive default.  Die geldigheidsverslag tydens indiening aan Firefox Markplek, sal die moontlikheid van CSP-skendings in jou program aandui – maar wees egter bewus van vals-positiewe resultate asook die gebruik tydens sekere derdeparty-biblioteke wat jy nie gebruik nie.

Privaatheid

 • Die ontwikkelaar moet koppel aan ’n privaatheidsbeleid tydens indiening, maar daar is geen vereistes vir die formaat en inhoud van hierdie privaatheidsbeleid nie. Gebruik gerus ons privacy policy template. Kyk ook gerus na ons privacy policy guidelines.

Inhoud

 • Enige programme wat ons onderstaande inhoudsriglyne skend, word nie toegelaat nie. Indien jy dink dat jy ’n probleemsituasie tydens ’n uiterste bedryfsparameter ondervind, vra asseblief vir die resensiespan vir duidelikheid, selfs al is die program nog nie gereed vir indiening nie. Ons wil jou graag help om op die regte pad te bly, eerder as om ontwikkelingstyd aan die inhoud te spandeer wat in elk geval later afgekeur sal word.
 • Alle programme sal vanaf Januarie 2014 ’n beoordeling van die International Age Rating Coalition (IARC) ontvang. ’n Kort vraelys sal tydens die indieningsproses tot jou beskikking wees om hierdie beoordeling te bekom en jy sal ook onmiddellik die beoordeling ontvang. Vir meer inligting oor die beoordelingsproses, gaan klik gerus here.
 • Skermskote en beskrywings wat aan die Firefox Markplek ingedien is, moet die program korrek verteenwoordig. Jy kan 1-2 “bemarkingsbeelde” insluit, wat versoenbaarheid vertoon, kenmerke vergelyk of andersins belangstelling skep, maar daar moet ten minste een skermskoot van die program sélf in aksie wees, sodat die gebruikers kan voorbeskou wat hulle in werklikheid gaan kry. Indien een van jou skermskote ’n spat- of bekendstellingskerm is, moet jy ook ’n skermskoot van die funksionele gedeelte van jou program insluit.
 • The locale keys moet by die lokaliserings in die programmanifes pas wat jou program ondersteun. As jy ’n lokaliteitsleutel in Pools verskaf, sal die gebruikers verwag dat jou program ook in daardie taal beskikbaar sal wees.
 • Die programikoon moet die Firefox OS app icons style guide volg. Slegs ’n 128 x 128-ikoon is verpligtend, maar ons beveel ook ’n 512 x 512-ikoon aan (vir meer besonderhede, raadpleeg Icon implementation for apps). Neem kennis dat ikone rond, vierkantig met geronde hoeke of slegs vierkantig kan wees, soos volgens die stylgids.

Inhoudsriglyne

Hierdie lys beskryf die soorte inhoud wat onvanpas is vir die Firefox Markplek. Hierdie lys is verduidelikend en nie bepalend nie, en kan ook bygewerk word. Indien daar gevind word dat ’n program in oortrededing van hierdie inhoudsriglyne staan, behou Mozilla die reg voor om sodanige program onmiddellik uit die Firefox Markplek te verwyder.  

 • Geen onbetaamlike pornografiese materiaal of grafiese voorstellings van seksuele prente of geweld nie.
 • Geen  inhoud wat enigeen se regte skend nie, insluitende intellektuele eiendom, ander eienaarsregte of regte van privaatheid of publisiteit.
 • Geen inhoud wat ontwerp is om Mozilla of enige gebruiker skade te berokken nie (soos kwaadwillige kode, virusse, spioenware of wanware).
 • Geen inhoud wat onwettig is of onwettige aktiwiteite bevorder nie.
 • Geen inhoud wat bedrieglik, misleidend of oneerlik is en ontwerp is vir uitvissing of ander identiteitsdiefstal nie.
 • Geen inhoud wat dobbelary bevorder nie.
 • Geen inhoud wat betrokke is by die advertering van onwettige of beheerde produkte of dienste nie.
 • Geen inhoud wat kinders uitbuit nie.
 • Geen inhoud wat bevooroordeelde optrede verlaag, intimideer of geweld teenoor iemand of ’n groep aanmoedig, wat volgens ouderdom, geslag, ras, etnisiteit, nasionale oorsprong, godsdiens, seksuele oriëntasie, ongeskiktheid, geografiese ligging of ander beskermende kategorie gebaseer is óf wat haatspraak tot gevolg het nie.
 • Geen inhoud wat ’n gebruiker mislei om ’n aankoopbesluit te neem nie.

Werking

 • Die resensent moet in staat wees om die program se primêre kenmerke te verrig, soos geadverteer. Kosmetiese foute en geringe ongerieflikhede sal aan die ontwikkelaar gerapporteer word, maar sal nie keer dat ’n program goedgekeur word nie.
 • Die program mag nie ’n negatiewe invloed op die stelselwerking of bestendigheid hê nie.

Bruikbaarheid

 • Die ontwikkelaar moet ’n redelike poging aanwend om die programuitleg vir die teikenplatform te verbeter. Die bedoeling van hierdie vereiste is om die vanselfsprekende foute op te spoor, soos byvoorbeeld:  
 • ’n Program wat vir ’n selfoon ingedien word wat duidelik ’n rekenaartuiste is.
 • ’n Program wat baie duidelik nie voldoen aan die beskikbare skermspasie nie (beel is ’n 320x480-program wat slegs die boonste hoek op ’n tablet dek, met die res van die skerm wat leeg is. Dit is sekerlik nie so bedoel nie!)  
 • Die program moet sy eie navigasiemetode implementeer en nie slegs op die chrome-blaaier of ’n hardeware-terugstelknoppie staatmaak, wat nie op elke toestel sal verskyn nie.  
 • ’n Program sal byvoorbeeld verwerp word indien die resensent iewers binne die program navigeer en nie in staat is om terug te navigeer nie. Programme word NIE vereis om ’n knoppiebalk te implementeer wat eie is aan oorspronklike programme nie.
 • Jy kan die chrome-manifeseienskap op Firefox OS v1.1 en groter byvoeg om minimal navigasiekontroles by te voeg.
 • Navigasie-elemente soos knoppies en skakels moet maklik wees om te klik of daarop te tik.   

Blokkeringsbeleid

Ons hoop om dit nooit werklik te gebruik nie, maar ons behou die reg voor om enige gepubliseerde program te verwyder (“blokkeer”) wat later gevind word om enige sekuriteits-, privaatheids- of inhoudsvereistes te skend óf programme wat die stelsel- of netwerkwerking ernstig verlaag. Ontwikkelaars sal vooraf van die situasie in kennis gestel word, voordat ’n program geblokkeer of verbied word, daar sal aanvaar word dat hy/sy ’n goeie burger is, tensy ons spesifieke bewyse het wat die teendeel bewys en hulle sal volle bystand van die programresensiespan ontvang om te kommunikeer wat tans aan die gang is en sodoende die probleme oplos. Spesifieke voorbeelde van situasies waar blokkering gemagtig word, sluit die volgende in:

 • Uitvissing
 • Strooipos
 • Verander die inhoud van hondjieprentjies v1.0 na wreedaardige geweld (sonder dat die inhoudsbeoordeling bygewerk word)
 • Ernstige wanfunksie van programme vir ’n groot persentasie van die gebruikers – verswakking van die foonwerking, herbegin wat plaasvind, gebruikersdata wat verlore gaan, ensovoorts, waar gebruikers nie weet of dit as gevolg van die program sélf is of nie, en waar dit ook nie reggestel kan word deur die toestel te herbegin nie.
 • ’n Program wat vir aanvalle op die netwerk gebruik word, soos ’n verspreide diensontseggingsaanval (DDOS).

Meer inligting

Die volgende hulpbronne verskaf meer inligting omtrent die resensieproses en programresensente:  

 • Reveiwers test criteria — hierdie bladsy beskryf die toetse wat programresensente op jou programme sal uitvoer
 • App reviewers — hoe om die programresensiespan te kontak en betrokke te raak om programme te resenseer

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: DevonB
Last updated by: DevonB,